Brug

Du må bruge indholdet på websiden til at søge produktinformation samt lære om Innotec og dets produkter foruden at tage kontakt til Innotec Danmark.

Misbrug

Følgende eller lignende handlinger anses for misbrug af Innotec Danmarks service.

Det er ikke tilladt at scrape indholdet på hjemmeside for at genbruge dette på anden side - ligesom det ikke er tilladt at kopiere indholdet og gøre det tilgængeligt på internettet, lokalt netværk eller lignende.

Det er ikke tilladt at penteste Innotecs web side i et forsøg på at finde sårbarheder i den anvendte software.

Ved konstateret misbrug forbeholder Innotec sig ret til at blokere for din IP adresse eller på anden måde forhindre anvendelse af siden.

GDPR

Der indsamles ingen oplysninger om brugere der besøger Innotec Danmarks web site.

Cookies

Der anvendes ikke markedsføring- eller statistiske cookies ligesom der ikke anvendes 3.parts tracking cookies eller scripts.

Lovgivning

Innotec registrerer oplysninger der kræves af dansk lovgivning når der findes et kundeforhold. Regnskabsmæssige oplysninger bliver opbevaret i minimum 5 år som det kræves af lovgivning.

Du eller din virksomhed kan altid bede om indsigt i hvilke oplysninger Innotec ligger inde med.

Du kan finde kontakt oplysninger på kontakt siden.

Log

Innotecs web sider genererer standard log filer. Loggen indeholder trafikken på web site blandt andet IP adresser og hvilke sider eller dokumenter der blive hentet. Dette bruges til fejlfinding og til imødegåelse af sikkerhedstrusler.